Novinky
04.06.2019
Otočné podstavce pod monitor A4+, A3+ Double
Představujeme laminátové podstavce pod monitor s otočným modulem, který umožňuje otáčení monitoru o 360 stupňu. Mezi hlavní přednosti patří jednoduch... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

 PODPORA

Dotazy, prezentace či školení

+420 608 064 231

Recenze účetního programu Účto 2014

Účtood firmyTichý & spol.(původní výrobce Tichý a Ježek) je jeden z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších programů určený pro vedenídaňové evidencepro živnostníky a firmy, pro plátce i neplátce DPH. Za dobu existence – od roku 1990 – si tento program získaldesetitisíce spokojených uživatelů.

Účto vyniká inteligentním a úsporným zadáváním dat, praktickým a účelným ovládáním a výbornou podporou od výrobce zdarma. Účto je nenáročné na technické prostředky a má jednoduchou obsluhu. Logická provázanost jeho součástí snižuje pracnost a omezuje výskyt chyb.


Účto můžete objednatzde.

Popis programu Účto 2014zde.

Ceník programu Účto 2014zde.

Recenze programu Účto 2014zde.

Demoverze Účto 2014ke staženízde.Koncepce programu Účto

Účto není modulární, což znamená, že ho nelze skládat a dokupovat po jednotlivých částech. Účto v sobě obsahuje všechny výše uvedené agendy používané v daňové evidenci, tedy ievidenci majetku, skladovou evidenci, mzdovou evidencia jiné. Samozřejmě ne každý podnikatel všechny tyto evidence využije. Na druhou stranu je ale také za tak nízkou cenu jinde nepořídí. Výhodou to může být třeba pro firmu, která se hodlá do budoucna rozšiřovat a další evidence třeba využije v budoucnu, například přijetím zaměstnance nebo pořízením dlouhodobého majetku. V takovém případě tedy podnikatel nemusí v budoucnu přikupovat další části programu s dalšími agendami, nýbrž je má již připraveny k dispozici. Velkou výhodu to přináší také účetním společnostem, které vedou daňovou evidenci více firmám, z nichž každá potřebuje evidenci něčeho jiného-jedna například využívá skladovou evidenci a jiná zas třeba mzdovou. U jiného, „modulárního“, účetniho programu (např. Pohoda, Money aj.) by se musely tyto evidence kvůli jednotlivým firmám přikupovat. Pro účetní firmy je také důležitý fakt, že v programu Účto lze vést agendylibovolnému počtu firema cena programu se s počtem účtovaných firemnezvyšuje.

Agendy v účetním programu Účto 2014

 

FINANCETato agenda obsahuje peněžní deník, knihu pohledávek a závazků a další funkce spojené s evidencí příjmů a výdajů. Do peněžího deníku se zapisují všechny příjmy a výdaje za dané období. Doklady a zápisy v tomto programu se velmi podobají dokladům v tištěné podobě, což zjednodušuje orientaci kam co vlastně zapsat a jak se to kde projeví.

Rozlišení výdajů

Podle druhu operace lze zvolit druhy daňových či nedaňových příjmů či výdajů, které se mají v deníku objevit. Základní druhy jsou přednastaveny, je však možné je podle potřeby doplňovat o další. Podle způsobu platby pak lze rozlišit platbu v hotovosti, bankou či bez určení, pokud operací nedošlo k přírůstku či úbytku peněz. Pro potřeby další analýzy lze ještě využít členění příjmů a výdajů podle výkonu – např. kancelář, prodejna, dílna, osobní výdaje apod. Pokud se v dokladech často objevuje tentýž text, je vhodné si jej spolu s druhem přednastavit. Ušetří Vám to drahocenný čas.Podobným způsobem se zadávají i záznamy do knihy pohledávek a závazků. Po úhradě se pouze doplní datum a doklad, kterým bylo uhrazeno, a přesunou se do peněžního deníku.

Opakující se platbylze předpřipravit a pouze dopisovat aktuální datumy a čísla dokladů.

Prostřednictvím dávkového pořízení lze zaúčtovat napříkladdenní tržby a pohyby obalů, evidované v pokladně prodejny, v jediné souhrnné větě třeba jednou za týden či za měsíc. Tento postup lze využít k urychlení práce nejen pro tržby, ale pro jakoukoli skupinu příjmů či výdajů, jenž mají shodné základní údaje a liší se jen v částkách. Pro neplátce je k dispozici zkrácená verze bez DPH.

Pro větší množství drobných výdajů či příjmů lze využít možnost zadávání formousouhrnných dokladů(já je využívám například na drobné kancelářské potřeby, na nákup pohonných hmot, na osobní spotřebu či na nákup zboží které neprochází skladem). Pokud se během měsíce či čtvrtletí opakují stále stejné položky, je vhodné využít právě těchto dokladů.

DPH

Přiznání k DPH lze vytvořit ve formě obyčejného tiskopisu, jako PDF nebo HTML sestavu, která vypadá stejně jako originální tiskopis. Prostřednictvím volby elektronického podání lze také vytvořit soubor ve formátu XML, který po internetu odešlete Finančnímu úřadu místo papírového formuláře.

INVENTÁŘ

Inventář v sobě zahrnuje evidenci dlouhodobého majetku a zásob.Nákup majetku lze buď rovnou zaúčtovat do deníku či knihy pohledávek a závazků s druhem IM, kdy je uživateli ihned nabídnuta i inventární karta k vyplnění nebo v inventáři, kdy po vyplnění inventární karty nabídne program přenos do deníku. Podobně lze evidovat i drobný majetek.

Evidence zásob

Program Účto umožňuje i vedení evidence zásob. Po vložení zásob do evidence program sám hlídá počet jednotek na skladě a případně upozorní na jejich pokles pod minimální hranici. Pro větší množství prodaných či nakoupených zásob lze použít i dávkového pořízení a jejich hromadného přenosu na sklad a do financí. Pro ocenění zásob využívá program váženého aritmetického průměru nebo metodu FIFO.Výrobky

Je-li známá spotřeba materiálu na výrobek, lze využít tabulek spotřeby materiálu na jednotku výrobku – tzv. „montážních listů“. Lze jich využít například ke zjištění kolik čeho vyfasovat ze skladu (prostřednictvím kalkulace pro výrobu) nebo zda je na skladě dost materiálu pro výrobu.

PŘEHLEDY

V přehledech uživatel najde účetní výkazy kúčetní závěrce i uzávěrkové operace. Některé výkazy lze vytisknout i po provedení roční uzávěrky a to bez obnovy dat.Dále je zde možné prohlédnout či vytisknout různé další sestavy podle různých zadaných kritérií. Zajímavou možností je prohlížení různých přehlednýchgrafů, týkajících se hospodaření firmy.

MZDOVÁ EVIDENCE

Program mezd v Účtu umožňuje snadno a rychle zpracovávat měsíční, hodinové i úkolové mzdy. Počet zaměstnanců, resp. zpracovávaných mezd,není omezen.U zaměstnanců se evidujedocházka, absence, přesčasy, stravenky apod. Před výpočtem mezd je potřeba nastavit správné hodnoty parametrů a program už vypočte mzdy a odvody sám. Stačí už pak jen vytisknout výplatní pásky a další potřebné přehledy a převést mzdy do peněžního deníku, resp. pohledávek a závazků.

Tiskové sestavy

Program kromě jiného nabízí v rámci tiskových sestav i předpřipravenou pracovní smluvu a dohody, prohlášení poplatníka daně z příjmů, evidenční list, zápočtový list, některé varianty výpovědí a další. Kromě toho lze z programu vytisknout i přehledy pro zdravotní pojištovny a OSSZ a to v různých podobách. Buď v obyčejném formátu, v PDF nebo HTML formátech, které se podobají originálním tiskopisům. Také je možné zvolit tisk přímo do originálních tiskopisů. Podobným způsobem lze vytisknout i evidenční list důchodového pojištění.

TISKOPISYNejpoužívanějším tiskopisem z této skupiny jefaktura. Formulář, do kterého se doplňují údaje pro fakturaci, se podobá tištěné formě faktury. Orientace při jeho vyplňování je tedy velmi snadná. Z vytvořené faktury pak je užitečné si udělatpředlohu, u které už uživatel bude přepisovat pouze odlišné hodnoty.

Při vyplnění položek, jejich jednotkových cen a kusů se sama vypočte celková cena a DPH. Fakturu pak lze přenést do pohledávek a závazků či přímo do deníku (při hotovostní platbě). Kromě obyčejné faktury program nabízí i možnost vystavení zálohové faktury, dobropisu, účtenky za hotové či cizojazyčné faktury. Pokud uživatel požaduje úhradu v cizí měně, program umožňuje vyčíslení této úhrady na faktuře. Položky lze různě řadit, stejné položky lze sloučit, samostatnou položkou slev lze odečíst procentní část částky jako slevu apod. Pokud si uživatel přeje, program přidá na konec faktury aktuální seznam neuhrazených pohledávek za daným odběratelem.Možnosti tisků

Při zasílání zboží poštou lze využít i tisku dobírkové poukázky, podacího lístku či adresního štítku. Pokud uživatele neuspokojuje přímý tisk, nabízí program možnost využití HTML tiskopisů, které je možné upravit si na míru (např. adresní štítky pro obchodní či profi balíky).

Podobně jako fakturu je možné vytvořit v tomto programu napříkladdodací list, objednávku či cestovní náhrady. Při měsíčním vyúčtování cestovních náhrad je možné v tiskopisu na pokračování zpracovat měsíční výkaz několika pracovních cest jednoho pracovníka.

Příkazy k úhradě

Z tiskopisů je také možné také vystavitpříkaz k úhraděpro závazky, které nejsou vedeny v knize pohledávek a závazků (pro závazky evidované v knize pohledávek a závazků je možno vytvořit příkaz k úhradě přímo v agendě finance). Má-li uživatel zaveden HomeBanking, může prostřednictvím tohoto programu vytvořit soubor, který později bankovním programem přenese do banky.

KNIHA JÍZD

Kniha jízd programu Účto je jednoduchá evidence jízd firemních aut, nákupů pohonných hmot, placení silniční daně a záznamů o provozu auta.

POŠTA

Tento podprogram je určen ke zpracování firemní korespondence. Umožňuje evidovat došlou poštu, psát a tisknout jednotlivé i hromadné dopisy, vyplňovat poštovní tiskopisy, zejména poukázky. K dispozici je také obecně použitelný zásobník textů a textových předloh.

OSTATNÍ FUNKCE

Účtování více firem

Program Účto umožňuje vést daňovou evidencilibovolnému počtu firem. Kromě toho nabízí tato položka ještě možnost takzvaného „účtování na zkoušku“. Pokud si nejste jisti nějakou oprerací, lze v programu využít možnost zaúčtování nanečisto a to buď formou využití ukázkových údajů fiktivní firmy, nebo založením úplně nového trénikového účetnictví. Můžete si zde cokoli zkoušet a vlastní účetnictví to neovlivní. Já to využila například když jsem nevěděla, jak správně zaúčtovat obchod se státy EU. Podle příručky jsem si to tedy zkusila v Účtu nanečisto, zkontrolovala, zda se to v přiznání projeví tam kde potřebuji a pak teprve jsem stejnou operaci provedla naostro ve svém účetnictví. Ale rozhodně není od věci si tímto způsobem například udělat nanečisto roční uzávěrku.

Přizpůsobení programu

Uživatel má možnost si také do jisté míry přizpůsobit vlastnosti programu svým vlastním požadavkům a potřebám. Může tak učinit buďzměnou parametrůprogramu nebo prostřednictvímvlastních sestav a programů.

Vlastní sestavy umožňují pozměnit vzhled i obsah vybraných tiskopých sestav. Uživatel si tak může upravovat a vytvářet nové tiskové sestavy (např. fakturu, peněžní deník, inventární kartu majetku). Jde o zásah do zdrojového textu programu, ke kterému stačí minimální znalosti o programování sestav v PC FANDu. Vlastní programy pak dovolují připojit k Účtu další podprogramy a importovat data.

NÁPOVĚDA A TECHNICKÁ PODPORAJako většina programů, i Účto má svou textovou nápovědu, kterou lze vyvolat klávesou F1. Kromě této nápovědy lze využít mnoho dalších možností, které se nachází v samostatném oddílu nazvaném Nápověda. Kromě hledání odpovědí podle klíčových slov nabízí programsouhrn nejčastějších dotazůa odpovědí na ně, možnost hledání odpovědí na internetových stránkách a další varianty.

Společnost Tichý navíc nabízí zákazníkůmzdarma kvalitní poradenství- telefonické i písemné a na firemních webových stránkách mohou zákazníci najít zajímavé odpovědi i na odborné dotazy týkající se daňové evidence vedené v jejich programu. I já toto poradenství občas využívám a zatím jsem získala odpovědi na všechny své dotazy. Díkyvýborně vypracované příručcenení problém si osvojit problematiku vedení daňové evidence v tomto programu i pro neúčtaře.

Názory z praxe na Účto 2014

Při výběru účetního software je důležité ujasnit si, co vlastně od programu požadujeme. Co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat jinému a co je pro jednoho předností, může být pro druhého nepřekonatelným nedostatkem.

S účetním softwarem Účto pracuji již od svých studií na obchodní akademii, kde jsem na něm před 7 lety skládala maturitní zkoušku z účetnictví. Od té doby ho stále používám a s potěšením sleduji jak se stále zdokonaluje a vyvíjí.

Podle mého názoru je Účto jedním znejvhodnějšíchprogramů třeba pro účetní, kteří dosud vedli svou evidenci pouzeručněa s počítačem nemají velké zkušenosti (samozřejmě nejen pro ně). Jeho ovládání je totiž velmijednoduché. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že i osoby, které s počítačem nikdy nepracovali nemají potíže se s tímto programem naučit (a věřte, vím o čem mluvím, třeba moji rodiče kromě tohoto programu počítač vůbec nepoužívají). Tito lidé si pochvalují hlavně to, ženemusí pracovat s myšía pohybovat se v programu formou klikání po ikonách, ale že si vystačí sklávesnicí, což pro ně není takový problém.Stačí zvládnout pár základních funkcí programu, které práci urychlí.

Vždyť účetnictví je z 90%přepisování údajů z dokladů, které se dost často opakují, do naší evidence. Účto dává možnost co nejvícezjednodušitprávě tuto činnost. V Účtu lze nastavit mnoho údajů, které se v dokladech doplňují automaticky, opakující se platby lze předpřipravit a pouze dopisovat aktuální datumy a čísla dokladů a najde se zde mnoho dalších zlepšováků pro zjednodušení práce. Peněžní deník, výkazy pro daňové účely a jiné sestavy pak už program vytvoří sám. Daňová přiznání, přehledy a jiné tiskopisy lze vytisknout i v podobě blízké originálním přepisům, které již některé úřady bez úpravy přijímají.

Další výhodou programu je snadnézálohovánídat, což pro běžné uživatele velmi důležité. V uživatelské příručce je zálohování velmi dobře popsáno a po pečlivém přečtení by pro uživatele nemělo být zálohování v tomto programu žádným problémem a měl by mimo jiné znát i obsahy jednotlivých adresářů a souborů, do kterých je účetnictví ukládáno.

Účto naopak většinounevyhovujelidem, kteří jsou zvyklí a upřednostňují práci v grafickém prostředí Windows. Ti, kteří preferují využívání myši, práci v několika agendách najednou a rychlé přepínání mezi nimi, považují Účto za nedostačující dnešní moderní technické době. Lépe jim naopak vyhovují programy typuPohoda, které jsou založeny právě na práci s myší a proklikávání se jednotlivými okénky.

Mně osobně, ač jsem také zvyklá na práci ve Windows, program Účto svou jednoduchostí vyhovuje a grafické prostředí mi zde nechybí.

Technické informace a demoverze

Program Účto není náročný na hardware a lze ho používat i na starších typech počítačů. Účto lze použít prakticky v každé verzi Windows (včetně64bitových systémů). Bez problémů funguje i s různými typy tiskáren, staršími i novějšími.

Pro vyzkoušení Účta je určena demoverze, kterou lze zdarma stáhnout z internetu nebo zaslat na CD. Demoverze obsahuje všechny funkce programu a je tedy možné si program před nákupem vyzkoušet a ověřit si jeho funkce a ovládání.

Cena

Základní cena za 1 licenci Účta je 3599,- Kč včetně DPH. Tato cena zahrnuje:

-multiverzi pro vedení neomezeně firem

- vedení daňové evidence, fakturace, majetku, mezd, knihy jízd, skladových zásob a dalších agend

- telefonickou a emailovou podporu zdarma bez dalších příplatků

- tištěnou uživatelskou příručku

- instalaci zdarma

Zakoupit můžetezde.

Lze dokupovat další licence na další počítače za zvýhodněnou cenu.

Roční aktualizace (tzv. upgrade) je vydávána jednuou za rok a její cena činí cca 1700 Kč včetně DPH. Během roku jsou ještě vydávány drobné aktualizace a opravy, které lze stáhnout z internetu a jsou zdarma.

Závěr

Účto představuje možnostjednoduchého a kvalitníhovedení daňové evidence za rozumnou cenu. Ve své kategorii patří k nejrozšířenějším programů (má kolem30.000registrovaných uživatelů) i k nejlevnějším produktům své třídy (vedení daňové evidence a mezd pro neomezeně firem lze u konkurence získat za podstatně vyšší ceny). Stávající funkčnost programu se navíc dá rozšířit pomocí modulů od externích dodavatelů (cizí měny, pokladní prodej atd.).

Nevýhodou pro určitý typ uživatelů může představovat jeho DOS uživatelské rozhraní nebo absence pokročilejčích technologií (např spolupráce s MS Office). Nicménětisíce prodaných licencí ročněsvědčí o tom, že výhody u tohoto programu výrazně převažují nad jeho nevýhodami.

Autor recenze:Ing. Jitka Bláhová (www.blahasoft.cz)

CHTETE PORADIT ?

Tel.: 608 064 231

mail: info@kancelarske-sluzby.cz

on-lineporadna